ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՆՈՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ
  • 1 Օգտագործողի տվյալներ
  • 2 Հաստատում
Ընտրեք գաղտնաբառ օգտագործելով տառեր [A-Z],[a-z], թվեր[0-9] և /կամ սիմվոլներ
Պետք է պարունակի հայերեն տառեր
Պետք է պարունակի հայերեն տառեր
 
Ռեզիդենտ նշումը կատարում եք, եթե Դուք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացի կամ ունեք փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ:
Անձնագիր
Ձևաչափը հետևյալն է AF0383508
Պետք է պարունակի 3 թիվ
Հասցեն
Ազատ լրացվող դաշտեր նշումը կատարելու դեպքում հասցեն լրացնում եք տեքստային
Կոնտակտային տվյալներ


Դուք գրանցվում եք Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալության կայքում: Գրանցումը չի առաջացնում որևէ իրավական հետևանք Ձեզ համար, այլ հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ օգտվել մեր ծառայություններից