Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Ծանուցում

Մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ը պետական այլ մարմինների կողմից (ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, ՀՀ էկոնամիկայի նախարարություն, ՀՀ ԿԱԱԳ կադաստրի պետական կոմիտե) իրականացված շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցումներն արդեն հասանելի են Կայքում:


Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների բաժնեմասերի նկատմամբ մինչև 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ը իրականացված ապահովված իրավունքների գրանցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող եք ստանալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից:

2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասնակիցների բաժնեմասերի վերաբերյալ ապահովված իրավունքների գրանցումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է Կայքում: