Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Գրադարան

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում» Վերապատրաստման դասընթացներ

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման համակարգը և իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալության միասնական կառավարման համակարգ

Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման համակարգում գույքի նկարագրության առանձնահատկությունները

Անցումային փուլ եվ իրավակարգավորումներ

Ապահովված գործարքների համակարգի և համապատասխան շարժական գույքի միասնական էլեկտրոնային ռեգիստրի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում» խորագրով համաժողովի նյութեր

Ապահովված գործարքների և գրավի ռեգիստրի հայեցակարգը (Բրետ Կոլեման և Էվերետ Վոլերս, Համաշխարհային բանկի զեկույց

Ապահովված գործարքների կարևորությունը ֆինանսական միջոցների հասանելիության բարձրացման տեսանկյունից (ՀՀ կենտրոնական բանկի զեկույց

Ապահովված գործարքների նոր համակարգի ազդեցությունը ֆինանսական հաստատությունների համապատասխան գործառույթների վրա (ԱՄՆ ՄԶԳ «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար» ծրագրիի զեկույց

Շարժական գույքի հետ կապված ապահովված գործարքների ռեժիմը (Ջեյմի Բոուման, Համաշխարհային բանկի զեկույց

Secured transactions reform (անգլերեն, ԱՄՆ ՄԶԳ «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար» ծրագրիի զեկույց

Ապահովված գործարքների համակարգի և համապատասխան շարժական գույքի էլեկտրոնային ռեգիստրի ներդրումը հայաստանում, ներդրվող համակարգի օրենսդրության նկարագիրը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության զեկույց

Ապահովված գործարքների իրավակարգավորումների բարեփոխումները ՀՀ-ում (ԱՄՆ ՄԶԳ «Ֆինանսներ տնտեսական զարգացման համար» ծրագրիի զեկույց

Հայաստանում ապահովված գործարքների ռեգիստրի կառուցումը (Ֆիլիս Ռեյմոնդ, Համաշխարհային բանկի զեկույց