Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Ուղեցույց

Ինչպես գրանցվել կայքում
Ինչպես հաստատել գրանցվելը
Գրանցվելու համար ինչպես լրացնել համապատասխան դաշտերը
Ինչպես ընտրել ապահովված իրավունքը
Ինչպես լրացնել շարժական գույքի վերաբերյալ համապատսխան պատուհանները
Ինչպես լրացնել պարտապանի վերաբերյալ տվյալները
Ինչպես լրացնել պարտատիրոջ վերաբերյալ դաշտերը
Ինչպես կատարել պետական տուրքի վճարում կամ կցել անդորրագիրը
Ինչպես կատարել վերջնական գրանցումը
Ինչպես կցել նոր փաստաթուղթ և դիտել նախորդ կցված փաստաթղթերը
Ինչպես մուտք լինել համակարգ
Ինչպես դադարեցնել գրանցումը
Ինչպես որոնում կատարել
Բռնագանձում գրանցելը և ծանուցելը