Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Օրինակելի ձևեր

Գրանցման դադարեցման դիմում
Գրանցման ժամկետը երկարացնելու դիմում
Գրանցման ժամկետր երկարաձգման համաձայնություն
Դիմում նոտարին
Համաձայնություն
Գույք լրացնելու պահանջի ձև