Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Կառուցվածքը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
Կարեն Կարապետյան Հեռ.` (+37410) 20 14 49
Էլ. փոստ` karen.karapetyan@e-register.am
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
Տաթեվ Մկրտչյան Հեռ.` (+37410) 20 14 37
Էլ. փոստ` tatev.mkrtchyan@e-register.am
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Գարեգին Խաչատրյան Հեռ.` (+37410) 20 14 27
Էլ. փոստ` garegin.khachatryan@e-register.am
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Հարություն Խուդգարյան Հեռ.` (+37410) 20 14 32
Էլ. փոստ` harutyun.khudgaryan@e-register.am
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Կարինե Հովհաննիսյան Հեռ.` (+37410) 20 14 35
Էլ. փոստ` karine.hovhannisyan@e-register.am
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Աննա Դավթյան Հեռ.` (+37410) 20 14 45
Էլ. փոստ` anna.davtyan@e-register.am
ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Կորյուն Եզեկյան Հեռ.` (+37410) 20 14 48
Էլ. փոստ` koryun.ezekyan@e-register.am
ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Արմինե Բադալյան Հեռ.` (+37410) 20 14 38
Էլ. փոստ` armine.badalyan@registration.am
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Աննա Մարգարյան Հեռ.` (+37410) 20 14 35
Էլ. փոստ` anna.margaryan@e-register.am
ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Դավիթ Միրզոյան Հեռ.` (+37410) 20 14 39
Էլ. փոստ` davit.mirzoyan@e-register.am
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ
Ռոզա Բաղդասարյան Հեռ.` (+37410) 20 14 46
Էլ. փոստ` roza.baghdasaryan@e-register.am