Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Կառուցվածքը

Արմինե Մանվելի Բադալյան ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Կենսագրական տվյալներ

Ծննդյան թիվ վայր 23 հոկտեմբեր 1987թ.,ք.Երևան.

Կրթությունը 2008-2010թ. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, իրավագիտության ֆակուլտետ` մագիստրատուրա.
2004-2008թ. Երևանի պետական համալսարան, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ` բակալավր.

Աշխատանքային գործունեություն 14.07.2015 թվականից ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման գործակալության արխիվի և ինտերնետային կայքի սպասարկման բաժնի պետ.
07.02.2014-13.07.2015թ. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի գլխավոր մասնագետ.
30.05.2012-07.02.2014թ. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության առաջատար մասնագետ.
29.07.2010-30.05.2012թ.թ. ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի աշխատակազմի իրավաբանական և լիցենզավորման վարչության առաջին կարգի մասնագետ.
2010թ. ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ` պրակտիկանտ.
2009թ. ՀՀ կառավարություն, իրավաբանական վարչություն` պրակտիկանտ.

Ընտանեկան դրությունը Ամուսնացած է,ունի երկու որդի: