Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Կառուցվածքը

Աննա Սաքոյի Դավթյան ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Կենսագրական տվյալներ

Ծննդյան թիվ վայր 07 նոյեմբեր 1984թ., ք. Երևան

Կրթությունը
2001թ.-2006թ. Երևանի «Գլաձոր» կառավարման համալսարան, իրավագիտության ֆակուլտետ:

Վերապատրաստումներ
2009թ. «Քաղաքացիական ծառայողների գիտելիքների և հմտությունների գնահատման նոր մեթոդաբանություն», «ՍԻ ԷՍ ՓԻ Միդլ Իսթ» ընկերություն, Երևան.
16.01.2017թ.-30.04.2017թ. «Կարգավորման ազդեցության գնահատման կարողությունների զարգացում», «Օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոն» հիմնադրամ, Երևան:

Աշխատանքային գործունեություն
20.05.2017թ.-ից ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության սպասարկման և հրապարակային ծանուցումների բաժնի պետ.
08.11.2016թ.-20.05.2017թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման վարչության համակարգի իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ.
13.07.2016թ.-08.11.2016թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրենսդրության վարչության սահմանադրական և վարչական օրենսդրության բաժնի գլխավոր մասնագետ.
25.11.2014թ.-13.07.2016թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրենսդրության զարգացման և իրավական վերլուծությունների վարչության սահմանադրական և վարչական օրենսդրության բաժնի գլխավոր մասնագետ.
28.12.2010թ.-25.11.2014թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի օրենսդրության վերլուծության և կատարելագործման վարչության իրավական ակտերի մշակման բաժնի գլխավոր մասնագետ.
27.07.2009թ.-28.12.2010թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության վարչության պետաիրավական բաժնի առաջատար մասնագետ.
01.08.2006թ.-27.07.2009թ. ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավական ակտերի փորձաքննության վարչության պետաիրավական բաժնի առաջին կարգի մասնագետ:

Այլ տվյալներ
2009թ.-2010թ. համատեղության կարգով դասավանդել է «Դատախազության դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում:
Տիրապետում է ռուսերեն և անգլերեն լեզուների: Ընտանեկան դրությունը Ամուսնացած է, ունի մեկ զավակ: