Գրանցել

Գրանցել շարժական
գույքի նկատմամբ
ապահովված իրավունք »

Որոնում »


    մուտքագրել »
  • պարտապանի ճշգրիտ անվանումը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի առարկայի նկարագիրը
  • շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքի գրանցման համարը

Կառուցվածքը

Հարություն Մաթևոսի Խուդգարյան ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Կենսագրական տվյալներ

Ծննդյան թիվ վայր 29 մարտ 1977թ., ք. Երևան

Կրթությունը
1993-1998թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյանի» անվան համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետ, իրավաբան

Աշխատանքային գործունեություն
21.11.2016 թվականից Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության հասարակական միավորումների գրանցման բաժնի պետ
08.2011-05.2012 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետական ռեգիստրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ
08.2011-05.2012 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության պետական ռեգիստրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ
12.2007-08.2011 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Արաբկիրի տարածքային բաժնի պետ
01.2003-12.2007 թթ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության Արաբկիրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ

Ընտանեկան դրությունը Ամուսնացած չէ։